TAKEUCHI TB23R

TAKEUCHI TB23R

TAKEUCHI TB23R MINI EXCAVATOR - Frontscheibe oben

TAKEUCHI TB23R MINI EXCAVATOR - Frontscheibe unten

TAKEUCHI TB23R MINI EXCAVATOR - Türscheibe oben vorn

TAKEUCHI TB23R MINI EXCAVATOR - Türscheibe unten vorn

TAKEUCHI TB23R MINI EXCAVATOR - Türscheibe hinten

TAKEUCHI TB23R MINI EXCAVATOR - Seite hinten Türscheibe

TAKEUCHI TB23R MINI EXCAVATOR - Offside - vorn schiebbar

TAKEUCHI TB23R MINI EXCAVATOR - Rechts hinten schiebbar

TAKEUCHI TB23R MINI EXCAVATOR - Rechts hinten

TAKEUCHI TB23R MINI EXCAVATOR - Heckscheibe

TAKEUCHI TB23R MINI EXCAVATOR - Dachscheibe