TAKEUCHI TB138FR MINI EXCAVATOR

TAKEUCHI TB138FR MINI EXCAVATOR

TAKEUCHI TB138FR MINI EXCAVATOR - Heckscheibe

TAKEUCHI TB138FR MINI EXCAVATOR - Türscheibe komplett

TAKEUCHI TB138FR MINI EXCAVATOR - Rechts hinten schiebbar

TAKEUCHI TB138FR MINI EXCAVATOR - Rechts hinten schiebbar

TAKEUCHI TB138FR MINI EXCAVATOR - Frontscheibe unten

TAKEUCHI TB138FR MINI EXCAVATOR - Frontscheibe unten

TAKEUCHI TB138FR MINI EXCAVATOR - Rechts vorn schiebbar

TAKEUCHI TB138FR MINI EXCAVATOR - Rechts vorn schiebbar