KRAMER 5035V / 5040V Typ 358 ab Baujahr 2021 KL12.5/14.5 ab Baujahr 09/2020

KRAMER 5035V / 5040V Typ 358 ab Bj 2021 - Scheibe rechts unten ausstellbar

KRAMER 5035V / 5040V Typ 358 ab Bj 2021 - Scheibe rechts unten ausstellbar