HITACHI FW130/150

HITACHI FW130 / 150 WHEELED EXCAVATOR - Frontscheibe oben

HITACHI FW130 / 150 WHEELED EXCAVATOR - Frontscheibe unten